PROPER3 in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft een artikel over PROPER3 opgenomen in de rubriek ‘Aankondiging van onderzoek’. Het artikel is te raadplegen via de website van het NTvG.

Het NTvG publiceert regelmatig de rubriek ‘Aankondiging van onderzoek’. In deze rubriek worden grote, multicentrische, lopende of te starten studies beschreven. Voorwaarde is dat de resultaten van de studie te zijner tijd relevant zijn voor een brede doelgroep. Voor PROPER3 in dit stadium derhalve een perfecte gelegenheid om onder de aandacht te komen bij het brede lezerspubliek van het NTvG.

Een andere voorwaarde is dat het voor nieuwe centra nog mogelijk moet zijn deel te kunnen nemen aan de studie. Ook dit is van toepassing voor PROPER3. Maak vooral uw interesse in deelname kenbaar via info@proper3.nl.

Nu ook in het Rode Kruis Ziekenhuis!

De PROPER3 studie is nu ook van start gegaan in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Ook hier kan men dus per heden bellen om de dosering Protrombinecomplex Concentraat (Cofact/Beriplex) te randomiseren. We kregen al enkele telefoontjes vanuit dit ziekenhuis om te randomiseren, maar nu mag het dan eindelijk officieel!

Op 29 februari zijn de laatste voorbereidende zaken besproken met hematoloog en lokale hoofdonderzoeker, dr. Laura Faber. Zij is de kartrekker voor de studie in het RKZ en kan bij vragen benaderd worden.

Dus ook in het RKZ geldt nu: PCC voor bloeding bij VKA gebruiker? Bel 06-20 48 3555 om de PCC-dosering te randomiseren. Twijfel je of de patiënt in de studie kan? Bel om te overleggen!

PROPER3 eindelijk in de dubbele cijfers!

Op zaterdag 20 februari is de 10e patient geïncludeerd in de studie. Hiermee is het totale inclusieaantal eindelijk in de dubbele cijfers terecht gekomen. Een fijne mijlpaal voor zowel de studie als voor de gemoedsrust voor iedereen die zich inzet voor de studie.

Overigens was de eer aan het HagaZiekenhuis om het tiende belletje ter randomisatie te plegen. Maar gezien het UMCG al op 4 februari haar vijfde inclusie geleverd had, hebben beide ziekenhuizen in gelijke mate bijgedragen aan het behalen van deze mijlpaal. We zijn iedereen zeer dankbaar die zich ingespannen heeft om de inclusies te verzorgen.