Nieuws.

woensdag 11 mei 2016

PROPER3 in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) heeft een artikel over PROPER3 opgenomen in de rubriek ‘Aankondiging van onderzoek’. Het artikel is te raadplegen via de website van het NTvG.

Het NTvG publiceert regelmatig de rubriek ‘Aankondiging van onderzoek’. In deze rubriek worden grote, multicentrische, lopende of te starten studies beschreven. Voorwaarde is dat de resultaten van de studie te zijner tijd relevant zijn voor een brede doelgroep. Voor PROPER3 in dit stadium derhalve een perfecte gelegenheid om onder de aandacht te komen bij het brede lezerspubliek van het NTvG.

Een andere voorwaarde is dat het voor nieuwe centra nog mogelijk moet zijn deel te kunnen nemen aan de studie. Ook dit is van toepassing voor PROPER3. Maak vooral uw interesse in deelname kenbaar via info@proper3.nl.

Nieuwsoverzicht