Exacte tijdstip start PCC infusie ontbreekt regelmatig op CRF

Nu met de eerste inclusies ook de eerste Case Report Forms (CRFs) binnen zijn, valt op dat het tijdstip van de start van PCC infusie vaak niet ingevuld is. Het is echter wel een belangrijke maar ook zeer interessante secundaire parameter. Hiermee kan namelijk de tijd tussen presentatie op de SEH en de start van het couperen uitgerekend worden (zogenoemde “door-to-needle tijd”).

Een voordeel van de vaste dosis is dat het –in theorie- sneller/eerder gegeven kan worden dan de variabele dosis. Dit kan mogelijk verklaren waarom in voorgaande studies de vaste dosis even goed bleek te werken als de variabele dosis.

Door de door-to-needle tijd in de PROPER3-studie te documenteren en te vergelijken tussen de studie-armen kunnen we dus meer duidelijkheid verkrijgen. Mochten er onderliggende redenen zijn waarom het invullen niet mogelijk of bemoeilijkt is, dan vernemen wij dat graag.

Ook eerste patient in het UMCG geincludeerd

Afgelopen vrijdag, 27 november, omstreeks 2330u mochten we de eerste PCC dosis in het UMCG randomiseren. Het betrof een patiënt die zich op de SEH presenteerde met een maagbloeding. Alle procedures zijn volgens afspraak gelopen. Het CRF is vanaf de SEH met de patient meegegaan naar de afdeling, waar de zaalarts het vervolg heeft ingevuld. De dienstdoende stollingsarts heeft de deferred consent procedure doorgelopen.

Deze eerste inclusie is leerzaam geweest voor alle partijen. De logistiek rondom de studie lijkt de voornaamste uitdaging. Door ervaring op te doen kunnen we beter de zwakke plekken identificeren en repareren. Dus blijf vooral includeren! Bij vragen in het UMCG zijn dr. Jack Ligtenberg of prof. Karina Meijer meer dan bereid om deze te beantwoorden.

Eerste HAGA-patient geincludeerd!

De allereerste patiënt is inmiddels geïncludeerd in de studie! Op 13 oktober 2015 omstreeks 14:27u is de eerste patiënt geïncludeerd en daarmee is de studie van start gegaan. Alle eer en dank gaat naar het HagaZiekenhuis, meer specifiek de afdelingen spoedeisende hulp en interne geneeskunde.

Voor alle partijen was het natuurlijk even aankijken hoe de studiehandelingen voor het eerst uitgevoerd moesten worden. Al met al een leerzame ervaring die de praktische uitvoering van de studie verbeterd heeft.

We hopen dat er nog vele zullen volgen!