Over.

    rationale  |  preliminair  |  studie opzet  |  inclusie procedure  |  deelnemende centra  |  publicaties    

Rationale.

De PROPER3 studie onderzoekt een vaste dosisstrategie voor Protrombinecomplex concentraat om bloedingen te stoppen bij vitamine k antagonist-gebruikers.

Wereldwijd gebruiken miljoenen mensen vitamine K antagonisten. Alleen in Nederland al krijgen jaarlijks meer dan 4000 mensen een ernstige bloeding onder VKA-gebruik, waarvan er meer dan 600 overlijden aan de bloeding.

Het effect van VKA’s kan geneutraliseerd worden door protrombinecomplex concentraat (PCC). Hoewel PCC al sinds 1973 in Nederland gebruikt wordt, is er geen consensus over de beste doseerstrategie.

Wij hebben vooronderzoek gepubliceerd dat suggereert dat een lage vaste dosering van 1000 IE factor IX PCC een klinische uitkomst oplevert die tenminste net zo goed zou kunnen zijn als die van de hogere variabele dosis.


Terug naar boven  

Preliminair.

2007

“The present pilot study suggests positive results for a relatively low fixed dose regimen in terms of successful clinical outcome despite the trend that target INR is reached in fewer patients than with the variable dose regimen.”

Fixed versus variable dose of prothrombin complex concentrate for counteracting vitamin K antagonist therapy.

2012

“The non-inferiority of the fixed PCC dose based on the proportion of patients reaching the target INR has not been established. Regarding successful clinical outcome, non-inferiority of the fixed dose strategy has been established independently of baseline INR for all patients.”

An observational, prospective, two-cohort comparison of a fixed versus variable dosing strategy of prothrombin complex concentrate to counteract vitamin K antagonists in 240 bleeding emergencies.


Terug naar boven  

Studie opzet.

Het lot bepaald of de patient een vaste dosis PCC of een variabele dosis PCC krijgt.

De studie zal uitgevoerd worden in ongeveer 8 ziekenhuizen verspreid over heel Nederland

De studie-interventie van PROPER 3 vindt plaats in een acute setting. Het is onverantwoord om de PCC behandeling van de acuut bloedende patiënt significant te vertragen vanwege studie-handelingen. De patiënt wordt daarom pas wanneer er een klinisch stabiele situatie bereikt is over de studie geïnformeerd.

PROPER 3 kijkt primair naar de klinische uitkomst, gedefinieerd als hemostatische effectiviteit. Hemostatische effectiviteit beschrijft of de bloeding goed gestopt is of niet. Deze uitkomstmaat wordt beoordeeld volgens de ISTH SSC 2015 hemostatic efficacy assessment criteria.

310 patienten zijn nodig om statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen.

PROPER 3 dient aan te tonen of de vaste dosisstrategie gelijkwaardig is qua hemostatische effectiviteit aan de variabele dosis. Gelijkwaardigheid is voldoende, omdat de vaste dosis vele andere voordelen met zich meebrengt. Zoals bijvoorbeeld de snellere toediening die mogelijk is en dat er geen complexe dosiscalculatie vereist is.


Terug naar boven  

Inclusie procedure.Inclusiecriteria

 • Indicatie voor PCC door VKA gerelateerde bloeding

 • Leeftijd 18 jaar of ouder


Exclusiecriteria

 • Intracraniele bloeding

 • Indicatie voor PCC niet gerelateerd aan een bloeding

 • Indicatie voor PCC niet gerelateerd aan VKA

 • Eerdere deelname aan de studie

Deelnemende centra.


Open voor inclusie

 • Universitair Medisch Centrum Groningen

 • HagaZiekenhuis

 • Rode Kruis Ziekenhuis

 • Medisch Centrum Leeuwarden

 • Maxima Medisch Centrum

 • Erasmus MC

 • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis

 • Martini Ziekenhuis


Kandidaat-ziekenhuizen

 • -

Publicaties.Fixed versus variable dose of prothrombin complex concentrate for counteracting vitamin K antagonist therapy.

Khorsand N, Veeger NJ, Muller M, Overdiek JW, Huisman W, van Hest RM, Meijer K.

Transfus Med. 2011 Apr;21(2):116-23.An observational, prospective, two-cohort comparison of a fixed versus variable dosing strategy of prothrombin complex concentrate to counteract vitamin K antagonists in 240 bleeding emergencies.

Khorsand N, Veeger NJ, van Hest RM, Ypma PF, Heidt J, Meijer K.

Haematologica. 2012 Oct;97(10):1501-6.A low fixed dose of prothrombin complex concentrate is cost effective in emergency reversal of vitamin K antagonists.

Khorsand N, Giepmans L, Meijer K, van Hest RM, Veeger NJ.

Haematologica. 2013 Jun;98(6):e65-7.A systematic review of prothrombin complex concentrate dosing strategies to reverse vitamin K antagonist therapy.

Khorsand N, Kooistra HA, van Hest RM, Veeger NJ, Meijer K.

Thromb Res. 2015 Jan;135(1):9-19.Assessment of effectiveness of major bleeding management: Proposed definitions for effective hemostasis: communication from the SSC of the ISTH.

Khorsand N, Majeed A, Sarode R, Beyer-Westendorf J, Schulman S, Meijer K; Subcommittee on the Control of Anticoagulation.

J Thromb Haemost. 2015 Sep 22.Fixed Versus Variable Dosing of Prothrombin Complex Concentrate in Vitamin K Antagonist-Related Intracranial Hemorrhage: A Retrospective Analysis.

Abdoellakhan RA, Miah IP, Khorsand N, Meijer K, Jellema K.

Neurocrit Care. 2016 Apr 6.Randomised controlled trial protocol to evaluate a fixed dose prothrombin complex concentrate against the variable dose in vitamin K antagonist related bleeding (PROPER3).

Abdoellakhan RA, Khorsand N, Van Hest RM, Veeger N, Ter Avest E, Ypma PF, Faber LM, Meijer K.

BMJ Open. 2018 Mar 11.

Terug naar boven